Ansvarsfullt spelande

Minderåriga spelare

Ingen under 18 år har rätt att spela våra spel. Här är några enkla steg som du kan vidta för att förhindra minderåriga från att logga in och spela utan din vetskap:

 • Använd barnskyddsprogramvara, såsom Cyberpatrol, Cybersitter och K9 Web Protection, för att blockera spelsajter från under 18 år
 • Lämna inte datorn obevakad när du är inloggad
 • Dela inte med dig av kreditkortsnummer och bankkontoinformation till minderåriga
 • Lämna inte alternativet "Spara lösenord" aktiverat på någon logginskärm
 • Skapa separata profiler för dina barn på era datorer så att de inte kommer åt din information när de loggar in

Om du känner någon som är under 18 år och som är registrerad hos oss ska du kontakta responsible.gaming@partypoker.se.

Ansvarsfullt spelande

De flesta spelar för att det är kul. Ansvarsfullt spelande och att inte spela med mer än man har råd med är helt acceptabelt. För en liten del av befolkningen är emellertid hasardspel inte en form av underhållning, utan ett problem som måste tas på allvar.

Vad är spelberoende?

Spelberoende definieras som beteende som skadar individen eller hans/hennes familjs existens, arbete, ekonomiska situation och hälsa. Detta innebär att långtidsspelande inte är lämpligt för den enskildes personliga situation och kan få negativa konsekvenser.

Spelberoende är också listat som en erkänd psykisk störning i de internationella klassificeringssystemen DSM och ICD sedan 1980. Det definieras som ihållande, återkommande och ofta ökat spelande trots negativa personliga och sociala konsekvenser, såsom skuld, sammanbrott av sociala relationer och försämring av professionell utveckling.

Regler för ansvarsfullt spelande

Genom att observera följande regler kommer du att kunna njuta av ditt spelande utan oro:

 • Spel ska vara underhållande och inte ses som ett sätt att tjäna pengar.
 • Spela bara när du är avslappnad och koncentrerad.
 • Ta regelbundna pauser
 • Bestäm din månatliga spelbudget i förväg Spela endast med det du har råd att förlora.
 • Oberoende av våra standardinsättningsgränser kan du ställa in ett mindre belopp som din egen personliga gräns.
 • Öka inte den högsta gräns som du har satt för dig själv senare.
 • Innan du börjar spela, besluta vid vilket vinstbelopp som du kommer att sluta spela.
 • Bestäm i förväg hur stora dina förluster kan vara.
 • Spela aldrig under påverkan av alkohol eller mediciner.
 • Spela aldrig om du känner dig deprimerad.

Befinner du dig i riskzonen?

Vi vill betona att diagnoser avseende problematiskt spelbeteende endast kan göras av utbildade specialister. Denna korta självtest gör att du kan bedöma och överväga din egen spelbeteende.

Insättningsgränser

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att ställa en personlig daglig, veckovis och/eller månatlig insättningsgräns Alla begäranden om en säkning av gränser genomförs omedelbart; begäranden om en höjning av gränser träder i kraft efter 24 timmar och efter en ytterligare bekräftelse av begäran.

Verktyg för självhjälp

Svara på 9 enkla frågor för att bedöma ditt spelbeteende och få omedelbar feedback! Klicka här för Verktyg för självhjälp. Erbjuds av Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet, på uppdrag av Socialdepartementet.

Spelpaus och självuteslutning

Om du känner att du behöver en spelpaus kan du använda vårt självexkluderingsverktyg. Vi erbjuder spelavbrott för olika perioder som en dag, en vecka, en månad eller någon annan period på upp till 6 veckor. Efter att spelpausen förfallit kommer ditt konto att öppnas automatiskt.

Vi erbjuder också en obestämd självuteslutning som kommer att förlängas automatiskt tills den återkallas av kunden. Återkallande kommer inte att vara möjligt innan en period av minst 12 månader.

Under den tillfälliga spelpausen eller obestämda självuteslutningen kommer kunderna inte att tillåtas göra insättningar eller spela. De kommer också att vara befriade från riktad marknadskommunikation.

Förutom självuteslutning, kan blockeringsprogramvara såsom Cyberpatrol, Cybersitter och K9 Web Protection användas för att avaktivera tillgång till spelsajter.

Klagomål

Om du har några klagomål, anspråk eller tvister beträffande något resultat som rör tjänsterna eller någon annan aktivitet, måste du skicka klagomålet till oss skriftligen så fort som det är praktiskt genomförbart efter det ursprungliga transaktionsdatumet som anspråket eller tvisten gäller. Du ombeds tillhandahålla uppgifter om dig själv för att vi ska kunna identifiera dig och redogöra för vad som hänt och varför du framför ett klagomål. Skicka även dokumentation som styrker dina uppgifter.

Klagomål kan lämnas genom att kontakta oss på complaints@partycasino.com. Om alla rimliga medel för att lösa klagomålet med licenstagaren har uttömts, kan du begära Alternative Dispute Resolution (ADR) (alternativ tvistlösning). För att komma i kontakt med en oberoende tredjepartmedlare, kontakta eCogra.

Kontaktinformation och hjälp

Om du behöver hjälp är du inte ensam. Det finns institutioner som erbjuder professionell hjälp för spelare med spelrelaterade problem.

Stodlinjen.se
Ring: 020 81 91 00
Majla: info@stodlinjen.se


Vänligen kontakta oss direkt om du har frågor om vår ansvarsfulla spelverksamhet. Vårt team för ansvarsfullt spelande står till ditt förfogande när som helst och kan kontaktas via e-post: responsible.gaming@partypoker.se