Spelansvar
   

partycasino strävar efter att tillhandahålla världens säkraste och mest innovativa spelplattform. Med vårt rättvisa och ansvarstagande produktutbud kan varje användare spela inom gränsen för sina egna ekonomiska förutsättningar och under bästa möjliga förhållanden. partycasino står för hederlighet, ärlighet och tillförlitlighet och vi gör alltid vårt bästa för att förhindra spelrelaterade problem. Tillsammans med ledande forskningsinstitut, olika organisationer och rådgivare har vi utvecklat åtgärder som säkerställer att nätspelandet sker på ett ansvarstagande, säkert och tillförlitligt sätt.

1. Rättvisa på riktigt

Det är vårt ansvar att skapa en spelmiljö grundad på spelrättvisa. Våra kunders tillit är en förutsättning för vår framgång. Kundernas förtroende baseras på att vi kan garantera spelrättvisa och skydda våra kunder mot bedrägerier. Vi har ett nära samarbete med oberoende myndigheter som kontrollerar att våra spelprodukter är rättvisa. När det gäller bedrägeri och manipulation ansvarar våra särskilda undersöknings- och onlinebaserade övervakningsteam för att skydda dig.

2. Säkerhet på riktigt

partycasino lyder under ett strikt regelverk och vi följer ett stort antal lagar, regler, standarder och bestämmelser i olika jurisdiktioner. Genom regelbundna verifieringar av regelefterlevnaden, i form av oberoende granskningar, kan vi bekräfta att slumptalsgeneratorerna fungerar som de ska, att dina inbetalningar är säkert placerade på separata konton och att dina personuppgifter är skyddade.

3. Beroendeprevention på riktigt

Spel är ett stort nöje för miljoner människor runtom i världen. Men för några kan spelandet orsaka problem. Vi åtar oss att identifiera riskerna så tidigt som möjligt och att ingripa för att förhindra att problem uppstår. Vi har ett spelansvarsprogram med kontroller som hjälper kunderna att spela inom sina gränser och att undvika att spelandet blir ett problem. Vi anser att skyddsåtgärder, precis som allt annat vi gör, ska vara vetenskapligt grundade. Vi var därför det första företaget som började samarbeta med forskare i syfte att analysera beteendet vid nätspelande och att utveckla ett evidensbaserat ansvarstagande spelkoncept.

Spelansvar

Om du funderar på att självspärra dig, borde du registrera dig hos Spelpaus.se.

Spelpaus.se är en gratistjänst som ger dig chansen att självspärra dig från samtliga online spelbolag med licens i Sverige.

För att ta reda på mer och om du vill registrera dig hos Spelpaus.se, besöker du www.spelpaus.se.